Musteriet

Åmåls fruktodlarförening startade 1942 Musteriet i en källarlokal på Åsgatan. Musteriet fanns kvar i dessa lokaler fram tills 1948. Musteriet flyttades till Malmgatan för att få bättre och mer ändamålsenliga lokaler.


1956 vare ett rekord år då musteriet pressade över 10 000 liter must, dock stod inte rekordet länge eftersom det redan 1958 pressade 12 000 liter. Ett rekord som visat sig vara oslagbart. För att pressa 12 000 liter must krävs nästan 25 000 kg frukt. 1959 var det bara 1000 liter som pressades. Och 1961 låg verksamheten nere helt och man letade efter nya lokaler.


Föreningen byter namn
Efter påtryckningar från yrkesodlare och från Pomologiska föreningen bytte föreningen namn 1963 till nuvarande Åmåls Trädgårdsförening. 1962 flyttades musteriet ut till Nygård. I samband med flytten investerades det i ny utrustning i Musteriet för att finansiera detta så hade man under tiden haft omfattande lotteriverksamhet.


Första året i Nygård pressades 8 850 liter must och även 432 liter som användes till vinframställning. 1974 var det dags att flytta igen dock var flytten inte särskilt lång. Vi flyttade till nuvarande lokaler som också finns i Nygård.


Musteriet framtid osäker
Under tiden 1975 och fram till början på 1980 talet diskuterades musteriets framtid på varje årsmöte. Utrustningen var sliten och ekonomin för verksamheten var låg. Under flera år kostade verksamheten mer än vad som kom in. Till och med var det så illa att det diskuterades en försäljning av verksamheten 1983.


Musteriet räddat
Efter stora ideella arbetsinsatser så kunde man 1986 komma fram till en lösning på hur musteriet skulle drivas vidare. Verksamheten har sedan dess funnits. Dock har tillgången på frukt gjort att man vissa år inte kunnat bedriva någon musteriverksamhet. Verksamheten har varit hotad flera gånger då kommunen velat riva lokalerna på Nygård. Idag finns inga planer på att flytta verksamheten. Dock är inte orosmolnen över ännu. Vi står inför en omfattande renovering dels av utrustningen där tiden sprungit ifrån oss och gjort att det är i princip omöjligt att finna reservdelar. Dels är lokalerna i stor behöv av renovering. Under våren och sommaren 2009 och troligtvis en bit in på hösten kommer lokalerna att ställas i ordning.


Att musteriet har kunnat finnas kvar i ideellt föreningsdriven verksamhet beror på att vi i föreningen har haft förmånen att ha ett flertal eldsjälar att luta oss mot