Föreningsnyheter

Föreningsnyheter

Då kör vi igång trädgårdssäsong 2024!


I år har vi inte tryckt något medlemblad. Det kostar en del att trycka ett medlemsblad och i tillägg har portot blivit en stor kostnad för föreningen. Från och med i år så får ni information genom e-post eller sms. Genom denna ändring så sparar vi både skog och pengar. 


för att kunna skicka e-post och sms behöver vi din e-postadress och mobilnummer. Vi har många nummer och e-postadresser men inte till alla Skicka e-post till info@amalstradgardsforening.se med dina uppgifter så kan vi uppdatera vårt medlemsarkiv och ni missar inga nyheter och information.


Hoppas vi ses på våra olika aktiviter under året. Alla aktiviteter är gratis för medlemmar utom Maleviks rosenträdgård som kostar 500kr/person inkl rosor och fika. Två aktiviteter kräver föranmälan, Maleviks rosenträdgård och Dahlia mannen i Ed. Här gäller först till kvarn. Läs mer undert fliken aktiviteter - Medlemsaktiviteter 2024. 


Det finns fortfarande några backar Äppelmust kvar om någon vill köpa.


Nästa aktivitet är årsmötet 2 april kl 18:30 på Tingshuset i Åmål Mer information hittar du under aktiviteter 2024


22 mars Årsmöte


Ordförande Anki Plate-Björsson hälsade alla välkomna till Årsmöter. Mötet inleddes med val av ny ordförande vilket inget förslag inkom varav den posten blev vakant. Två nya styrelseldamöter valdes in Lillemor Johansson och  Katarina Wenlöf och Lillemor valdes till Vice ordförande.


Verksamhetsberättelse och kassarapport delgavs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.  Årsavgiften blev oförändrad.

Styrelsen presenterade föreningens planerade aktiviteter som även finns att läsa här på hemsidan och i medlemsbladet.

Årsmöte avslutades med att avtacka avgående styrelseledamot Kerstin Jakobsson och ordförande Anki Plate. Björsson.  


Efter årsmötet föreläste Fredrik Persson som driver Grön Gestaltning om sin trädgårdsverksamhet på gården i Anolfsbyn utanför Mellerud. Han har tagit över en gammal gård 7 hektar och under 3 år så har han bearbetat jorden för att kunna plantera äppelträd för produktion av must och cider. De har nu en odling på 550 äppelträd och i vår kommer de plantera ytterligare 500 äppelträd. Han visade bilder och beskrev hur de olika äppelsorterna på stammen B9 som var snabbväxande och inte så stort träd planterades ut och hur de nu sköter planteringen. Fredrik har stort intresse i att få till en musteriverksamhet och även så småning om kunna göra cider. Spännade att lyssna om hans verksamhet och det kommer bli ett mycket intressant besök för att se denna fina äppelplantering och alla andra växter han har på sin gård. Fredrik välkomnades också att besöka Trädgårdsföreningens musteri till hösten.19 februari, 2023


Nu kan ni gå in och läsa om 2023 års medlemsaktiviteter 

Länk


29 januari, 2022


Nu kan ni gå in och läsa om 2022 års medlemsaktiviteter 

Länk

80 års jubileum


Efter invigning av Musteriets nya lokaler på Betonggatan (se artikel på musterietssida) så fortsatte jubileumet vid gamla Tingshuset.
Det vackra vädret lockade många Åmålsbor till Tingshuset där Inger Ekrem hade en föreläsning om äpplet och Musteriets historia i Sverige. 


Hur beskär man ett nyköpt äppelträd? Hur beskär man ett gammalt äppelträd som inte har blivit skött på många år?  Bengt Avenfors visade och förklarade vad man ska tänka på.


Många utställare hade satt upp bord i Tingshusets innergård. God stämning och många samtal om växter, trädgårdar, grönsaker, fröer, sekatörer, bin och honung och mycket annat. 


Till alla föreläsare, utställare och besökare, TACK för en fin dag!